logo
logo
U bevindt zich hier

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

SL2A-ICT B.V. Hanteert de Algemene voorwaarden van ICTWaarborg. De voorwaarden zijn te downloaden in PDF, onder het kopje Voorwaarden ICT Waarborg.

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

SL2A-ICT B.V. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. SL2A-ICT B.V. wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie en behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website

SL2A-ICT B.V. garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. SL2A-ICT B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. SL2A-ICT B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

SL2A-ICT B.V. garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Deze website is een publicatie van SL2A-ICT B.V. Het © copyright van deze site berust bij SL2A-ICT B.V. (tekst, afbeeldingen en overige informatie). Hergebruik van informatie op deze site is alleen mogelijk met toestemming van SL2A-ICT B.V.